måndag, oktober 13, 2008

Nyttan av att vara uppväxt i en gränsregion

Matti Ahtisaari fick i år Nobels fredspris. Han är uppväxt i Viborg som är "huvudstad" i den gränsregion som heter Karelen och som finnar/svenskar och ryssar tvistat om herraväldet över i flera hundra år. Det är mycket tack vare Ahtisaari som det kunnat åstadkommas fred i Aceh-provinsen bland annat.

På något sätt är det typiskt att områden som varit föremål för stridigheter är i stånd att fostra duktiga och kompetenta diplomater. Att leva med dubbla identiteter formar onekligen förmågan att hantera konflikter.

Ett annat typiskt exempel på detta är Robert Schuman som var uppväxt i Alsace-Lorraine/Elsass-Lothringen som tyskar och fransmän länge stred om. Idag räknas Schuman som EU:s egentlige arkitekt med sina tankar om fred på kontinenten.

Det är något liberalt över dessa personer eftersom att vara liberal är att vara kluven som Gunnar Helén sa. På något sätt handlar det mycket om förmågan att ta in argument från flera ståndpunkter ifråga om fredsmedling. Låt oss ta vara bättre på egenskaper av det här slaget.