torsdag, oktober 23, 2008

EU är inte så dumt ibland

Europaparlamentet har antagit nya regler för bemanningsföretag. Principen blir nu att personal från ett bemanningsföretag ska ha samma villkor som arbetsplatsens fast anställda.

Detta bemanningsdirektiv ska även gälla när personal hyrs ut över en nationsgräns. För alla som någon gång jobbat på ett ställe som uthyrd och kunnat konstatera att killen eller tjejen som gör samma jobb har mer betalt är detta välkommet.

Frågan är nu hur detta kommer att påverka bemanningsbranschen. Denna har ju fullkomligen exploderat i Sverige och är på gång att ersätta de misslyckade arbetsförmedlingarna som mera har funktionen av registratur och disciplinerande myndighet. Ett tips är att en tid av självsanering tar vid inom verksamheter där det i många fall varit fråga om att utnyttja arbetskraft.