tisdag, maj 30, 2006

Det går tungt för unionen

Det rör sig inte direkt framåt vad beträffar EU:s nya grundlag. Den så kallade tankepausen efter nejet till konstitutionen från väljarna i Frankrike och Nederländerna verkar förlängas. Positivt är dock att diskussionen om utvidgningen saktar skrider framåt. Närmast står Rumänien och Bulgarien i tur som nya medlemsländer.

En kommentar till konstitutionen finns att läsa i DN. Kanske kan den säga något om ett dokument som för många framstår som främmande och alltför abstrakt. Det övergripande syftet med den sägs i alla fall vara att underlätta beslutsfattandet i EU.

EU är inte bara politik, utan också ekonomi och kultur. Om fransmännen är kockar på det förstnämnda området, så står engelsmännen respektive tyskarna för menyn på de andra två. Kring denna axel snurrar det hela även om den skevat ibland. Vi får hoppas att den kan sätta kraft bakom en FN-resolution för bindande sanktioner mot Irans kärnvapenprogram.

lördag, maj 27, 2006

Varför inte en mittenregering?

Det som inte för så länge sedan såg ut som ett ointagligt försprång har idag raderats ut. Jag talar förstås om de borgerligas forna övertag i väljaropinionen inför valet. Till och med har det röd-gröna blocket haft ett litet grepp om väljarna i undersökningarna på sistone.

Man kan fråga sig varför det blivit så här. En trolig förklaring är moderaternas svårigheter att axla rollen som socialkonservativt alternativ till socialdemokraterna. Partiet har intagit en svajig politisk linje den senaste tiden och tvingats göra tillrättalägganden i vissa frågor, samt har dessutom en partiledare som är rätt färglös. I alla fall har ingen imitatör ännu kommit på ett bra sätt att skoja med Fredrik Reinfeldt.

Som det ser ut just nu är det på sin plats att börja diskutera om inte en mittenregering med moderaternas stöd har större möjligheter att nå regeringstaburetterna. Utsikter till dylikt finns helt visst efter de goda erfarenheterna av förhandlingarna mellan miljöpartiet, folkpartiet, centern och kristdemokraterna i kölvattnet av valresultatet 2002. Dessutom ser det ut som om miljöpartiet nu verkar vilja göra allvar av sitt tal om krav på ministerposter i en s-ledd regering för fortsatt stöd till denna (något som nog aldrig kommer att förverkligas med Göran Persson som partiordförande).

Mitt tips är att moderaterna gör ett sämre val än väntat. Den re-design partiet genomgått har ännu inte vunnit fotfäste hos väljarna. Därtill hämmas moderaterna fortfarande av det som elaka tungor kallar bunkermentalitet, företrädd bland annat av intelligensaristokraten Carl Bildt. Det är inget fel i att driva frågor utifrån ett frihetsperspektiv men det är svårt att vinna val medelst denna metod.

Om centern gör en bra valspurt, vilket partiet brukar kunna göra, kan man få tio procent. Säg sedan att folkpartiet får en tolv- tretton procent och miljöpartiet och kristdemokraterna lika mycket tillsammans så ger det sammanlagt trettiofem procent. Då finns underlag för en koalition väl så stark som en socialdemokratisk minoritetsregering. Ett alternativ att diskutera till den allians som jag undrar om den fortfarande existerar.

onsdag, maj 24, 2006

Maratonträning pågår


På vintern ägnar jag en del tid åt skidåkning, sommartid blir det mera löpning. I lördags var det dags för vårens höjdpunkt, Luleå Stadsmara. Jag gjorde halva maratonsträckan på en tid kring 1.35, dvs. något bättre än ifjol då det blåste så förfärligt.

Avslutningen på tävlingsdelen av löparsäsongen blir naturligtvis Lidingöloppet i slutet av september. I mitten av augusti går ett annat tänkbart projekt av stapeln, Helsinki Marathon. Det ska dock erkännas att detta med maraton känns lite väl tilltaget. Bara en sådan sak som att springa i säg, tre och en halv timme, känns nästan för mycket.

Men det hör så att säga till att prova på någon gång. En tävling som Stockholm Marathon är sedan länge också en riktig folk- och löparfest. Däremot ingår den inte i "En svensk klassiker" för vilken krävs deltagande i Vasaloppet, Lidingöloppet, Vätternrundan och Vansbrosimningen under ett år. Maraton anses tydligen vara ett utländskt påfund, inte riktigt svenskt.

söndag, maj 21, 2006

Grattis Finland!

Vad är lämpligare idag än att bistå vårt östra grannland med en hyllning efter segern i Eurovision Song Contest. Finland har genom åren haft med många bra bidrag i tävlingen men ofta - särskilt längre tillbaks i tiden - misslyckats på grund av språket.

Nu när de flesta länder sjunger på engelska utom Frankrike och kanske något land till har tävlingen blivit mera demokratisk. Monsterrockarna Lordi som framförde en låt som visade på influenser från såväl Alice Cooper som Bon Jovi, vann dock på grund av ett bidrag som tilltalade många snarare än att framhäva något genuint finskt.

Risken med att de tävlande i ESC hellre spökar ut sig än företräder sitt land är att det mera blir fråga om teater än musik. Inget fel i det men då bör man kanske byta namn på tävlingen. Kanske är det som Lustans Lakejer sa: kläderna är viktigare än musiken.

torsdag, maj 18, 2006

Varning för Leijonborgs flickor

Erlander hade sina pojkar, Olof Palme och Ingvar Carlsson. Gösta Bohmans kronprins Carl Bildt fick efter några år ta över styret av moderaterna efter dåvarande svärfadern. Och Thorbjörn Fälldin fick se sin kronprinsessa tillträda posten som partiledare för centern drygt femton år efter debaclet kring hans egen avgång.

Även i andra partier finns det påläggskalvar. Alltså sådana som ledningarna låter stå på värmning tills det är dags för viktigare uppdrag. I folkpartiet har Lars Leijonborg sedan en tid låtit knyta några ämnen till sig vid sidan av de mera egensinniga herrar som sedan länge siktat in sig på statsrådsposter. Jan Björklund får väl närmast anses som självklar på skolministerposten i en borgerlig regering, medan Johan Pehrson siktar mot jobbet som justitieminister.

Men så har vi detta med att det ska vara kvinnor också. Leijonborg har vid besök bland annat i Norrbotten antytt att riksdagsledamoten Anna Grönlund Krantz är aktuell som minister. En annan folkpartikvinna, Nyamko Sabuni, torde även kunna räknas in bland Leijonborgs flickor. Gamla Luf-ordföranden Birgitta Ohlsson är mer självständig men ändå ett statsrådsämne.

Grönlund Krantz skrev tidigare ofta harmlösa inlägg i lokalpressen men har på senare tid tonat ned sin roll som debattör, kanske på grund av de mothugg hon fick efter ett helt oväntat förslag om att utrusta tullen med batonger. Numera skriver Anna aldrig debattartiklar ensam. Nyamko Sabuni har som politiker visat sig ha gott självförtroende men föga av folklighet. Egenskaper som talar för hög användbarhet snarare än originalitet.

Eftersom det nu en gång är så att det blivit vanligare att tänka rätt än fritt så är det svårt att få fram de politiker som behövs. Det vill säga sådana som är mer intresserade av att vara folkets företrädare än sin egen karriär. Efter det att feminismen upphöjdes till statsideologi har det blivit särskilt svårt att hitta dugliga politiker i Sverige.

måndag, maj 15, 2006

Ett bra initiativ

Folkpartiet föreslår i sitt vårdpolitiska program för Pite älvdal att sjukhuset i Piteå ska bolagiseras. Ett gott initiativ eftersom förtroendet för de ledande landstingspolitikernas sätt att sköta organiseringen av vården är i botten. Med sig på skutan på detta projekt har folkpartisterna utmobbade läkaren Anders Mansten som kandiderar till landstingsfullmäktige i höst.

Det är av stor vikt att andra än staten ges möjlighet att ge vård. Inte för att dessa nödvändigtvis behöver vara bättre, men det ges i alla fall alternativ. Att bolagisera sjukhuset i Piteå kan dessutom innebära att en liberal inbrytning kan göras i en i andra sammanhang rätt konservativ stad. Den allenarådande socialdemokratiska ordningen kan med andra ord börja ifrågasättas.

En vanlig vanföreställning är att vård i privat form leder till att sjuka utan pengar kastas ut på gatan. Inget kunde vara felaktigare eftersom det som händer är att patienterna får större valfrihet. Ingen behöver längre bli utlämnad åt politikernas nycker och felgrepp när den planekonomiska principen överges inom vården.

Folkpartiet har börjat i rätt ände av problemet. Makten över vården måste tillbaka till patienterna.

fredag, maj 12, 2006

Krafttag för Europa

Det ska tas nya tag för att göra Europeiska Unionen mer handlingskraftig. Kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso vill att de 25 medlemsstaterna samlas för att skriva under en deklaration angående vilka värderingar och ambitioner som EU ska ha.

Initiativet är bra, nejen till nya grundlagen från Frankrike och Nederländerna förra året ledde till en förtroendekris för hela unionsarbetet. Nu har Estland visserligen sagt ja, men det innebär endast att 15 länder samlats ihop av de 25 som erfordras för att konstitutionen ska bli verklighet.

Ett sätt att uppnå legitimitet för unionen går genom historieskrivning. Det är en diskutabel metod som snarast är förbehållen nationalismen. Ändå vill jag slå ett slag för europeisk historia, naturligtvis vid sidan av de nationella berättelserna. Något minne av att vi någonsin fick läsa om Karl den stores rike i grundskolan eller gymnasiet har jag inte, trots att denna konstruktion i allt väsentligt är vad dagens statsbyggnadsmästare på Europaområdet utgår från. Romarna får ursäkta.

Tilläggas ska att EU-kommissionen anlitat en varumärkeskonsult som ska hjälpa unionen att bättra på sin image. Frågan är dock om det är rätt väg att gå att tänka i termer av vad som går att avyttra på en marknad när man sysslar med statsbyggnadskonst. Risken är ju då överhängande att vi kan säljas ut så småningom.

tisdag, maj 09, 2006

Vad vilja folkpartiet?

I söndagens Dokument inifrån behandlades folkpartiets ideologiska kurs från Bengt Westerbergs avgång fram till idag. Den tes som drevs gick ut på att folkpartiet gått från att vara snällt till krävande.

Serien om partierna inför valet kan väl knappast beskrivas som ideologiskt neutral den heller. Varför skulle annars programmet om kristdemokraterna rubricerats "Bögfaktorn"?

Regissörerna bakom Snällfällan ville också åstadkomma något mer än torra akademiska konstateranden. Inspiration till folkpartiets kursomläggning skulle egentligen ha kommit från Danmark, närmare bestämt Venstre - ett parti som i programmet betecknades som "högerliberalt" på grund av sin hållning till invandring.

Projektets syfte misslyckades såtillvida att folkpartiet knappast ens framstod som kryptorasistiskt. Den grundläggande frågan kvarstår dock. Hur pass liberalt är folkpartiet idag?

lördag, maj 06, 2006

Norrbottniska sjukan?

Att vara i besittning av naturtillgångar är inte enbart av godo. "Holländska sjukan" var ett begrepp som myntades på sextiotalet när gasen från Nordsjön gav Nederländerna grova exportintäkter. Samtidigt stärktes nämligen valutan och villkoren för övrig export försämrades.

"Det går bra för Norrbotten", är ett mantra vi hört upprepas ett antal gånger nu. Frånsett att trettio procent av arbetskraften inte har ett riktigt jobb att gå till är detta sant. LKAB gör stora vinster till följd av uppgången i pris på malmråvaran. Ett varuhus som ska uppföras i sjuk- och arbetslöshetskommunen Haparanda orsakar för närvarande stämningar av närmast religiösa dimensioner.

Igår delades "Näringslivet Pris" ut i Luleå. Det var väl i och för sig inget fel med det, men när man läser om pristagarnas insatser inställer sig ändå den surgubbiga frågan: vem betalar dem? Och är det verkligen en uppgift för "näringslivet" och kommuner att fördela utmärkelser? Det är väl ändå den osynliga handen som ska bestämma på den fria marknaden.

För att återgå till råvaruboomen: innebär de höga priserna på malm att den övriga exporten från Norrbotten hämmas, dvs. kan vi på sikt förutse en norrbottnisk sjuka när konjunkturen en dag slutligen viker nedåt? I så fall undrar jag vad alla sysslolösa ska göra. Alla kanske inte vill gå runt i affärer eller spela in film. Och framför allt undrar jag om någon av de relativt många nationalekonomer verksamma vid Luleå Tekniska Universitet har någon åsikt i frågan.

onsdag, maj 03, 2006

Prostitutions-VM

Som väl få missat så ska det hållas VM i fotboll i Tyskland i sommar. I Sverige är dock detta evenemang numera mest förknippat med något annat - män som köper sex. Männen far inte utomlands för att se fotboll, utan för att ha sex mot betalning. Debatten har gått på högvarv och längst ifråga om kritik gick jämställdhetsombudsmannen som helt enkelt vill att Sverige bojkottar VM.

Det går att allvarligt fråga sig om någon skulle bry sig. Är det förresten någon utanför landet som kommer ihåg att Sverige bojkottade Eurovisionsschlagern 1976? Tror inte det. Ej heller tror jag det är särskilt många som har några positiva erfarenheter av Sveriges försök att leka moralisk stormakt under det kalla kriget.

De röster som höjs i Sverige för att göra om fotbolls-VM till ett prostitutions-VM är inget annat än tecken på desperation. När världen var uppdelad i två stormaktsblock var det lättare för ett litet land att sticka ut och säga "sanningen". Den tiden är som sagt förbi. Istället för att fördöma och torskförklara alla fotbollsintresserade borde Sverige inom ramen för EU-samarbetet ägna tid åt att seriöst diskutera ett så allvarligt problem som människohandel.