söndag, mars 30, 2008

Ensidigt i lokalmedierna om Styrmans nätavgifter

Att Ekfors Kraft och dess VD under en längre tid haft problem med myndigheter är väl ingen större hemlighet. Nu har han också fått problem med medierna. Nyligen blev det klart att Styrmans höjning av nätavgifterna för år 2000 är olagliga. I lokalmedierna, såväl i pappers- som etermedier, framställdes det hela dock utifrån kundernas perspektiv som nu ska få igen pengar, precis som om det handlade om någon tidig form av skatteåterbäring. Att domen mot Styrman bygger på ett beslut eller en rekommendation av en myndighet med det något krångliga namnet Energimarknadsinspektionen gör att den kan få svårt att vinna laga kraft.

Det här är ännu ett exempel på journalistik som inte går ut i verkligheten eller försöker sätta sig in i faktiska förhållanden. Kanske finns inte alls kompetensen för ett sådant uppdrag. I en av lokaltidningarna delas varje år ut ett företagarpris. Förra året gick detta till en rätt anonym före detta flygvärdinna och VD för ett piteföretag. I år gick priset till en företagare som bland annat ska ha vunnit framgång genom att bygga i trä. Det luktar således lång väg av politisk korrekthet av dessa utmärkelser. Detta sammantaget med lokalmedias version av hur det förhåller sig med Styrmans nätavgifter gör att Norrbotten fortsätter att vara företagarnas skräck att hålla till i.

fredag, mars 28, 2008

Förnyat samarbete över kanalen

Sedan tågförbindelsen under Engelska kanalen invigdes har det varit dåligt med större samarbetsprojekt mellan Frankrike och Storbritannien. Eurostar har dessutom haft ekonomiska problem. Att få lönsamhet i undervattensbanan visade sig vara svårare än tänkt.

När president Sarkozy besöker Storbritannien lär försvarsfrågorna stå i fokus. Frankrike driver på hårt för ett europeiskt försvar, och förhoppningen är väl att försöka blidka britterna som är mer återhållsamma i denna fråga. Länderna väntas också göra ett gemensamt utspel om hur internationella institutioner som Världsbanken och IMF ska arbeta framgent.

Utgången av statsbesöket kommer att bli intressant, inte minst mot bakgrund av det råkurr som uppstod mellan de anglosaxiska stormakterna USA och Storbritannien kontra kontinentala stater som Frankrike och Tyskland i samband med Irak-invasionen. För närvarande är relationerna mellan den franske presidenten och Angela Merkel frostiga. Kan det vara så att Frankrike är på väg att återta en ledarroll i europeisk politik?

måndag, mars 24, 2008

Skum utmärkelse

Idag noterar jag lite senkommet att Norrbottens-Kurirens kulturredaktör har fått Norrbottensakademiens Skum-pris. Det är fritt för tolkningar vad detta är även om det förmodligen har att göra med en samisk konstnär.

Bottnakarlen gratulerar givetvis i efterhand till utmärkelsen eftersom den gått till en rätt suspekt person. Nu är det bara att hoppas att det inte går inflation i belöningar dylikt slag så att staketet mot omvärlden blir ännu högre.

torsdag, mars 20, 2008

Tyst om norrbottensjournalisternas självvärdering

I en annons lite desperat inkastad före ett planerat möte ställer Publicistklubbens sektion i Norrbotten några frågor. Att såväl toleransnivån som öppenheten i regionen vad beträffar åsiktsutbytet för närvarande är rekordlåg torde det inte råda några tvivel om. Inte heller kan det väl påstås att kompetensen hos de som ska vara mediatorer mellan folk och makthavare är särskilt hög. Var det därför pressombudsmannen kom eller var inbjuden till mötet?

Det var i tisdags ovanstående skulle ha skett. Ingenting om mötet har dock stått att läsa i tidningarna. Kanske är man på redaktionerna mer upptagna med vad som verkar vara deras nya policy, dvs. underhållning och politisk korrekthet. Under sådana arbetsförhållanden frodas inga rebeller eller fritänkare.

Tystnad kan ibland vara talande sägs det. Ändå hade det varit intressant att får höra åtminstone något från vad som framkom på mötet i Kulturens Hus. Till exempel om journalistkåren i Norrbotten dras med liknande problem som inom andra yrkesgrupper i regionen, läs att det är samma folk som kommer till tals eller märks hela tiden.

söndag, mars 16, 2008

Intressant om bibliometri

En sanning som blir mer och mer uppenbar är att det råder ett stort gap mellan påstådd kvalité inom svensk forskning och hur den egentligen står sig internationellt. Det är inte det lättaste att mäta standarden på vad universitetens institutioner producerar. Därför litar många till den självdefinierade kvalitén på forskningen, som inte sällan befinner sig på långt avstånd från korrekt beskrivning av verkliga förhållanden.

I ett nummer av Statsvetenskaplig Tidskrift görs ett försök att belysa tillståndet inom svensk statsvetenskap med hjälp av bibliometri. För ändamålet används databaser som säger något om hur ofta olika forskare förekommer i olika tidskrifter eller citeras av andra. Även monografiproduktion används som kvalitetsmått.

Analysen säger en del intressant men något som frapperar är hur få högskolor och forskare dominerar. Samtidigt ger fraktioner, dvs. uppsatser uppdelade på flera skribenter uttryck för att vissa forskare kanske inte är så framträdande. Viktigaste slutsatsen är ändå att svenska statsvetare står sig dåligt internationellt. Av vad som kommer fram är det slående hur sant påståendet är, att svensk statsvetenskap kännetecknas av provinsialism och självtillräcklighet.

torsdag, mars 13, 2008

Mona har börjat tala

En beprövad taktik bland politiker på riksplanet från Norrbotten har under många år varit att tiga och låta borgerliga politiker ta smällarna för åsikter de inte själva vågat eller kunnat bemöta. År efter år har det varit så undantaget perioder då någon boss eller pamp varit i stånd att tala för hela den socialdemokratiska menigheten.

Något liknande har Mona Sahlin ägnat sig åt sedan hon blev partiledare. Hon har kunnat göra detta på grund av att regeringen fått jobba i motvind med impopulära åtgärder som inte gett vidare bra utdelning. Men nu har det gått dithän att regeringen inhöstat en del framgångar. Att tiga går därför inte längre och Mona har börjat tala.

Tidigare var socialdemokraterna ute och lanserade en skolpolitik som låg ganska nära folkpartiets. Betyg tidigt är inte så dåligt som tidigare hävdats. Någon mitteninbrytning kommer emellertid inte detta utspel att leda till. Folkpartiet kommer att fortsätta dominera skolpolitiken. Mer intressant är då partiets nylanserade linje ifråga om invandringen. Socialdemokraterna vill nämligen tvångsplacera invandrare i landets kommuner i syfte att åstadkomma någon sorts befolkningsutjämning. Ställ detta förslag mot regeringens policy som ställer krav på invandrare och deras anhöriga att de ska ha försörjningen ordnad innan de kommer i hit och vi har en valfråga på gång.

I fortsättningen måste socialdemokraterna fortsätta att komma med alternativ om de alls ska ha en chans att återvinna regeringsmakten 2010. Skyttegravstaktik av norrbottniskt slag kommer inte att vinna gehör i längden. En argumenterande socialdemokrati är en absolut nödvändighet för vitaliteten i det politiska klimatet i landet.

söndag, mars 09, 2008

Är Mansten galen?

Landstingsrådet i Norrbotten heter Kent Ögren. Som en sista utväg i att hantera sin organisations främste kritiker, har han åsatt denne en psykiatrisk diagnos. Dylika sätt att argumentera på är alltid uttryck för desperation, men säger också något om hur det står till med demokratin och öppenheten inom Norrbottens läns landsting.

Jag har tidigare skrivit om dessa och jämfört med hur det är/var i Vitryssland respektive Sovjetunionen. Hade Norrbotten varit en stat hade förmodligen Anders Mansten placerats i fängelse eller på en psykiatrisk vårdavdelning som obekväm eller svårhanterlig.

Anders Mansten är en dissident i det ganska slutna och intoleranta debattklimat som råder i Norrbotten. Den skenbart enklaste vägen att tysta honom är därför att förklara honom för galen. Dessvärre är det alldeles för få bland norrbottningarna som inser det allvarliga i utvecklingen, och de som kommer utifrån och först reagerar på tillståndet här brukar resignera med tiden och börja göra de flesta andra, dvs. knyta näven i byxfickan, svära i fikarummet men i valen rösta som de alltid gjort. Med sådana att sätt att vädra sitt missnöje åstadkoms aldrig några förändringar.

Ögren och en partikamrat till honom är starkt drivande i att ett storlandsting ska bildas av ett utökat övre Norrland. Bara det faktum att han är inblandad i processen säger något om graden av seriositet som ska läggas in i projektet. Bortsett från detta behövs inte någon onödig mellannivå mellan kommun och stat i den svenska samhällsorganisationen. Hur många skulle blir förklarade för galna i sådana eventuella verksamheter för inkompetenta demokrater?

lördag, mars 08, 2008

Efter hockeyn

Idag ska det avgöras om Luleå Hockey slipper undan kvalserien. Säsongen har varit motig för laget, och måste man kvala bryts en 24-årig tradition, eftersom slutspel nästan blivit en vana under många år nu.

Orsakerna till Luleås kräftgång är flera, och en av dem var på tapeten redan tidigt: Obol-affären. Det är oklart huruvida föreningen inte hängt med i värvningarna på grund av denna. En annan förklaring tar fasta på det faktum att Luleå gått från att vara en utpräglad arbetarstad till en stad med tonvikt på anställda inom tjänsteproduktion. Av detta kan följa att intresset för mera individuellt idrottsutövande ökar.

Detta beklagar jag inte. Om dessutom skidåkningen kan ta utövare från den av många sörlänningar noterade benägenheten hos norrlänningar att köra skoter så är jag dessutom säker på att det allmänna hälsoläget kommer att förbättras. Men i alla fall: hockey är på tillbakagång på ett eller annat sätt hos befolkningen i stan. Sist jag var på en match - i december - noterade jag att många som var där förmodligen kom utifrån på ett eller annat sätt. Och frånsett ungdomarna stod företagsbiljetterna för en stor del av publikantalet.

Det får inte sluta i att Luleå Hockey blir ett regalskeppet Vasa som måste tätas och underhållas till varje pris i syfte att marknadsföra kommunen, regionen eller något dylikt. Det finns ett liv efter Luleå Hockey även om de åker ur eliten, och framför finns det andra idrotter som kan sätta orten på världskartan.

onsdag, mars 05, 2008

Tsardömet

Många har väl säkert missat att det varit presidentval i Ryssland. Anledningen till detta är att det inte handlat om något val, utan om bekräftelse av politiken under Putins mandatperiod. Ryssarna har fått uppleva hög tillväxt under några år, folkflertalet har fått det bättre än under Jeltsins"lilla oreda", låt vara att de klassiska kännemärkena på rysk inkomstfördelning består: en stor andel av befolkningen har det lika dåligt medan en liten del har det mycket, mycket väl ställt. Någon egentlig medelklass att tala om finns inte i landet.

Nye presidenten är Putins man på posten som tros bli marionett när den gamle presidenten blir premiärminister. Det intressanta att se blir hur folk kommer att se på regeringen i Ryssland när det kommer en konjunkturnedgång, eftersom det sannolika är att succén med ekonomin är det som burit upp den tills nu. För det är ju en gång så: när det går bra för ekonomin i ett land så sitter de styrande för tillfället i regel säkert, eller i alla fall gör de det när det går mycket bra som i fallet med Ryssland. När fallet kommer är det inte osannolikt att Putins regim kommer att störtas från makten.