söndag, oktober 12, 2008

Läkaryrket som underhållning

Det finns många som betraktar 50-talet i ett ljust skimmer då harmoni rådde på i stort sett alla områden trots att den historiska forskningen levererat motsägelser till denna bild på punkt efter punkt.

Ändå finns det kanske somt från denna epok som är värt att uppskatta högre än vad man gör idag. Som ifråga om till exempel den högre utbildningen. Det här var nämligen den tid innan politiken tog över fakultetsstyret vid lärosätena. Det gick för sig att akademiska lärare kunde säga åt studenter att de helt enkelt var olämpliga för yrket. Skulle någon lektor, docent eller professor säga något sådant idag skulle han eller hon få DO på sig direkt.

Nu inleder SVT en serie "doktor Åsa", med en före detta dokusåpakändis i huvudrollen. Av upplägget och trailern för serien framgår att det handlar mer om underhållning än något egentligt vårdbehov. Med sjukdomar förhåller det sig nämligen så att profitmöjligheterna är näst intill outtömliga. Skälet är främst människors oro, men också den bikt och avlösning som läkaryrket ger utrymme för när prästernas samhällsfunktion försvunnit.

Jag måste säga att det är rätt märkligt att just public service hoppat på ett sådant här projekt. Å andra sidan har ju tidigare kommunal sponsring till bland annat melodifestivalerna avslöjats. Ett annat problem är att personen ska spela så stor roll när kvinnor ska uppträda i rollen som husläkare för en bredare allmänhet. Ett trevligt yttre får vika för kompetensen.

Från studietiden minns jag att det fanns inte så få som satsade på läkarbanan endast på grund av den status yrket ger. För andra fanns lösningen på de egna problemen i i läkarrollen. Några ville mest tjäna pengar men de som ville göra ett bra jobb övervägde ändå.

Det var ingen guldålder heller för läkarutbildningen på 50-talet. Men kan vi hitta tillbaka till att utbilda fler av den sortens läkare som bara i stort sett genom ett ögonkast kunde avgöra om en person var frisk eller inte vore mycket gjort. I vilket fall är det olyckligt om de som folk söker sig till när de är sjuka skulle utnyttja dem för kommersiella ändamål eller egenterapi.