lördag, oktober 01, 2016

En lämplig symbol för staden med möjlighet till revideringVid infarten norrifrån till den ort som bär det officiella namnet Luleå men vars lämpligare benämning jag tycker borde vara Brändö med hänvisning såväl till stadens storlek som läge och historia, har en skulptur av det mer uppskattade slaget ställts upp. Den har i folkmun fått namnet Rostbollen, vilket inte bara uttrycker lokalbefolkningens sinne för humor, utan också kan ses som en metafor för den golfboll en slagkraftig hanterare av klubba kan skicka bort utom syn- och räckhåll.

Rostbollen är såklart en symbol för kommunens största arbetsgivare SSAB, vars produktion består av stål som rostar i utomhusmiljö. SSAB:s ställning i Luleå har med åren avtagit sedan det gamla NJA satte igång sin verksamhet efter andra världskriget slut. På det politiska planet avspeglar sig detta först och främst i att "metallarnas" makt i fullmäktige och nämnder inte är lika uttalat som tidigare. Inom ekonomi och arbetsmarknad har det inneburit att Luleå Tekniska Universitet (ersättningen för den uteblivna satsningen på Stålverk 80) seglat upp som den starkaste kandidaten till att ta över SSAB:s roll som kommunens huvudarbetsgivare.

Lite tråkigt är detta (även bortsett från kritik som kan riktas mot Luleå Tekniska Universitet för kvalitetssvaga utbildningar och mycket forskning som knappast alls bidrar till mänsklighetens förbättring), eftersom en jättearbetsgivare avlöses av en annan. Kvar blir problemet med få medelstora företag i Norrbotten som i regel är mer uppskattade än stora produktions- och utbildningsenheter av såväl näringsliv som arbetstagare. När det blir läge kanske det blir dags att slå iväg rostbollen en dag. Frågan är om det som kommer istället i rondellen blir en bättre symbol för staden.