onsdag, oktober 08, 2008

Hur djup är krisen?

Idag blev det återigen en nattsvart avslutning på Stockholmsbörsen. Detta efter ett inledande ras som följdes av en återhämtning till följd av en konsekvent upplagd räntesänkning. Ganska snart var dock glädjen över riksbankens åtgärd över.

Så här har det sett ut nu senaste tiden. Oron på finansmarknaden har inte kunnat stävjas med vare sig stimulanspaket eller penningpolitiska åtgärder. Kräftgången på värdepappersmarknaden har bara fortsatt. Och till råga på allt kom nya varsel på Volvo idag.

Kan det vara så att det finns ett underliggande problem som helt enkelt går ut på att den högkonjunktur vi bevittnat finansierats med krediter. Folk har konsumerat för lånade pengar.

Som vanligt när det är fråga om global ekonomisk oro eller kris dyker det upp diverse belackare som lägger skulden på "nyliberalismen". Men denna är till skillnad från sin motpart keynesianismen ansvarsfull ekonomisk politik som inte söker överbrygga kriser tillfälligt.

Återstår att se nu blir hur långtgående verkningarna blir av att lånta medel använts till att köpa sådant det eventuellt inte funnits täckning för. Det är då under alla omständigheter inte något utttyck för liberalism satt sätta sig i skuld först och sedan skylla ifrån sig och ropa på mamma staten när det inte gått som man tänkt sig.