lördag, mars 31, 2012

Månadens västryss: Eva Nordmark

Ett lite förbisett men ändå av en del noterat faktum är att såväl LO- som TCO-facken inom en snar framtid kan komma att ledas av två representanter med Norrbottensanknytning. Tobias Baudin från Luleå är en het kandidat till jobbet som LO-ordförande, och Eva Nordmark från samma stad är redan TCO-ordförande.

Eva Nordmark har trots att hon bara är 40 år en lång politisk karriär bakom sig. Riksdagsledamot redan 1995, och dessförinnan har hon studerat statskunskap, dock okänt om hon tog någon examen enligt den eget upprättade CV:n på TCO:s hemsida. Bland andra uppdrag kan nämnas ledamotskap i Luleå Tekniska Universitets styrelse.

Att någon haft politiken som yrke längre tid än något annat man företagit sig i livet redan innan medelålder behöver inte innebära inkompetens för att klara av uppdraget. Ej heller att ens make också är politiker eller att de politiska sysslorna faktiskt varvats med arbetsuppgifter som med lite ansträngning går att betrakta som vanligt jobb.

Problemet är snarare att jag och nog många andra inte riktigt vet vem det här är. En mera vetenskapligt orienterad samhällsanalytiker skulle nog säga att rekryteringen ifråga mera handlar om fackföreningsrörelsens förfall. Genom att på detta vis utnämna mars månads västryss vill jag mest peka på det underliga i att det går att ta sig från den mest perifera region i landet till tungt chefsjobb med ansvar för rätt många medlemmars intressen. Utan att det förevarit någon helst debatt att tala om rörande det skedda.

fredag, mars 16, 2012

Caspar David Friedrich inspirerar

Svulstigt, nationalromantiskt måleri är normalt sett inget jag håller för särskilt högt. En av mästarna eller föregångarna inom genren var Caspar David Friedrich. Ensam man med stora idéer är vad jag alltid förknippat honom med. Människor lyser oftast med sin frånvaro på hans målningar. Det är landskapen, vyerna som står i förgrunden.

När jag fördjupat mig lite mer i hans bakgrund visar det sig att han var av tysk-svensk härkomst genom att vara född och uppväxt i Svenska Pommern. Efter några års bortovaro från hemorten återvände han till ön Rügen där han skapade underlaget för sin senare konst. Friedrich är också intressant ur det perspektivet att han tillhörde en ny generation målare som inte var beroende av någon särskild gynnare utan var verksam på en marknad och själv ställde ut sin konst. En fri entreprenör om man så vill.

Novembersolnedgången ovan som jag fångade med min kamera tyckte jag hade vissa beröringspunkter med Friedrichs uttryckssätt. Ibland är det svårt att komma runt kulturella företeelser som kan verka vara av parentetisk art.