söndag, november 02, 2008

Vågar Håkansson gå i svaromål?

Förra lördagen gick jag till attack mot NSD:s chef angående ett uttalande från honom att hans tidning inte mottar presstöd. Detta är ju fel eftersom såväl NSD som Kuriren och Piteå-tidningen bara i Norrbotten får distributionsstöd. Han påstår därutöver att distributionsstödet är konkurrensneutralt, vilket inte alls stämmer med bland annat Konkurrensverkets bedömning.

Det stämmer som Lennart Håkansson skriver att distributionsstödet bara utgör en del av tidningsföretagens kostnader för distributionen och att samdistributionen delvis har till syfte att åstadkomma bättre miljö. Ändå finns det ett motsägelsefullt drag i att fortsätta med tidningsdistributionen inte minst av den sistnämnda anledningen.

Vi får se om Håkansson vågar gå i svaromål i veckan på en artikel jag sänt in till hans tidning. Den innehåller en del intressanta perspektiv på förhållandet att alls frakta omkring tidningar och vad det innebär att alltmer reklam och annonser fyller ut dessa.