söndag, november 23, 2008

Staden som stod och föll med en masugn

SSAB i Luleå får respit någon månad med det eventuella stoppet av anläggningens enda hytta. Nu stängs istället den ena masugnen i Oxelösund eftersom det från officiellt håll låtit höras att man tar tillfället i akt och minskar produktionen där i samband med nödvändiga underhållarbeten som kräver driftsuppehåll.

Planerna på ett masugnsstopp har kringgärdats av rykten om att SSAB vill ta tillfället i akt att stänga hela verksamheten i Luleå och flytta den någon annanstans, utomlands eller närmare de stora marknaderna. Att sådana farhågor kan uppstå säger dock mer om näringsstrukturen i regionen än faktiska förhållanden. Stora industrier dominerar vid sidan av ett omfattande mikroföretagande. De medelstora företagen är sällsynta.

December månad brukar det av tradition gå dåligt för Luleå Hockey. Skälet till detta har angetts som nedstämdhet bland spelarna under den mörkaste tiden på året. Eventuellt har det också bidragit till undergångsstämning beträffande järnverkets framtid.