söndag, augusti 31, 2008

Vem är alkoholist?

En "kristen" bekant till mig berättade en gång om en släkting till honom som var alkoholist. Med begreppet avsåg han något annat än vad jag gjorde, nämligen att personen ifråga drack sprit. Egentligen inget mer.

Det här trängde sig ändå på efter läsningen av gårdagens DN-debattare där antalet kvinnliga alkoholister sägs ha ökat stort enligt en rapport som Folkhälsoinstitutet står bakom. Alldeles oavsett vilka kriterier Folkhälsoinstitutet använder sig för att definiera alkoholism så är det rätt skrämmande att en statlig myndighet alls rör sig med uttryck av dylik art.

Såvitt jag vet så måste det anses tveksamt om alkoholism är en sjukdom. Behandlingen kan i varje fall inte bestå i annat än att den som dricker för mycket själv slutar med missbruket eller tar ner sin konsumtion till en måttlig nivå. Att då staten går ut med att tala om alkoholister är inget annat än peka finger åt en samhällsgrupp.