lördag, augusti 30, 2008

Ett varningsord i tiden

Lars Gyllenhaal, författare till några böcker med militärhistorisk anknytning och med gedigna kunskaper om Ryssland, varnar i en ny bok för "den ryska björnen". Han pekar bland annat på tilltagande nationalism i landet och svenskt ointresse för utvecklingen.

Det ryska angreppet på Georgien eller konflikten mellan länderna borde ge honom rätt. Ändå är frågan om det här inte rör sig om en god portion rysskräck i stil med de varningsord som levererades av Sven Hedin 1912.

De skärmytslingar som ryssarna ställer till med mot andra stater där det bor ryssar bor kallas inom fackprosan för irredentism. Detta är en väl känd metod som används för att motivera förstoring av det egna territoriet.

Omvärlden är naturligtvis medveten om detta och det enda som på sikt lär komma ut av dessa ryska aggressioner är att landet isolerar sig ännu mer. Jag har därför så väldigt svårt att tro att Ryssland skulle utgöra något större hot. Till detta kommer en korrumperad statsmakt, sjunkande befolkningstal! och en ekonomi vars export i allt större utsträckning inriktas på råvaruproduktion. Än så länge är då jag inte speciellt rädd för ryssen.