fredag, mars 13, 2009

Kvinnan bakom jag-reformen

Bror Rexed var mannen bakom att vi slutade säga ni till varandra i mer artiga sammanhang. Att denna kvarleva från mera kontinentalt konversationssätt upphörde sörjer knappast någon idag.

Men på vägen mot mera förtrolighet människor emellan gick det överstyr, som till exempel på 90-talet när denna spaltdrottning regerade. Jag har inte mycket att säga om innehållet i artikeln mer än att av tio stycken börjar fem med ordet jag. Konstigt vore väl annat när den tar till orda som mer än någon annan förknippas med jag-först-reformens genomförande.