torsdag, mars 12, 2009

Domstolen kvar men duger den?

Verksamheten för dagen som räddats kvar i Norrbotten heter länsrätten. En utredning tidigare hade kommit till slutsatsen att denna borde flyttas till Umeå. Nu meddelar i alla fall justititeministern och moderate riksdagsledamoten Krister Hammarbergh att den blir kvar i regionen.

Reformeringen av förvaltningsdomstolarna innebär främst att dagens 23 länsrätter blir 12, men också att förutsättningar ska skapas för bättre specialisering och kompetensutveckling. Ursäkta, men hur ska det gå till om syftet bara är att ha kvar verksamheten i Luleå? Vore det inte bättre med kompetent handläggning av ärendena på en gång i Umeå som av allt att döma från början ansågs uppfylla kriterierna på dessa?

De långa avstånden är som vanligt orsaken till att länsrätten under det nya namnet förvaltningsrätten blir kvar i Norrbotten. Även Falun blev en vinnare ifråga om behålla en förvaltningsdomstol på sin regionala nivå. Flitigt lobbyarbete har legat bakom detta, inte minst från Hammarberghs sida. Var det förresten någon som såg hur irriterad Reinfeldt blev idag på denne i riksdagen när han begärde åtgärder till Norrbotten på grund av det förändrade konjunkturläget?