onsdag, mars 25, 2009

Efter K-G: doktor Åsa

Knappt har TV:s mångårige medarbetare K-G Bergström självmant stigit åt sidan förrän en annan profil med redan god erfarenhet av mediet genom medverkan i Robinson påbörjar en andra säsong av sin serie.

Försvaret för doktor Åsa skulle naturligtvis kunna vara stor publik. Hälsoprogram brukar vara populära. Å andra sidan ställer jag mig rätt tveksam till den uppmärksamhet som ges åt det förmodligen mest statusfyllda yrket i västvärlden, som för att tala med Michel Foucault så att säga etablerades med den kliniska medicinens intåg i övergången mellan 1700- och 1800-tal då läkarens "blick" började användas för att åtskilja patientens kropp från hans eller hennes identitet.

Tidigare har jag dryftat frågan om varför läkaryrket bland annat är något som lockar många studenter från fattiga regioner och u-länder. Doktor Åsa lär komma från Skellefteå. Och K-G från påvra förhållanden som det låtit, uppväxt i en by utanför Kalix. Men han var ingen läkare men däremot en slags auktoritet inom sitt gebit som han vann legitimitet till genom ett gravallvar av sällan skådat slag.