torsdag, februari 26, 2009

Underhuggaren Stefan Tornberg

Läste idag riksdagsledamot Stefan Tornbergs reaktion på sin partikollega Börje Hörnlunds utbrott på DN Debatt. Han företräder en helt underdånig attityd gentemot sitt parti till skillnad från Hörnlund. Kanske ligger häri skillnaden mellan en norrbottning och en västerbottning. Medan "norrbottningen" Stefan Tornberg går maktens ärenden utan att ens överväga de intressen och åsikter som finns inom hans egen valkrets, så går västerbottningen Börje Hörnlund till attack mot vad han anser har blivit en omvänt Robin Hood-system.

Jag har länge noterat hur denne centerriksdagsman med rötter kring Torne älvdal i artiklar och på annat vis agerat som en slags statskyrkopräst som talar till menigheten istället för med den. Så brukar det gå till om inte humöret slår helt bakut. På liknande sätt agerar även Norrbottensvalkretsens andra borgerliga ledamot i parlamentet, Krister Hammarbergh, om än inte på ett så servilt sätt som Tornberg.

Det kanske skulle behövas fullt lag på allianssidan, med ledamöter även från folkpartiet och kristdemokraterna. Folkpartiets kandidat till nästa års val kommer att bli Jens Sundström, rätt ung men redan veteran i politiken. Dessutom ingående i den politiska adeln som son till före detta oppositionspolitikern i Luleå kommun, Ylva Strutz. Det finns lite som talar för att denne broiler skulle kunna ge röst åt den representation i riksdagen från Norrbotten som förefaller mer eller mindre, stendöd, undantaget kanske Siv Holma eller Peter Eriksson.