måndag, februari 02, 2009

Chefens freudianska felsägning

Idag var det premiär för Norrbottens-Kuriren i nytt format, något vi tidningsbud märkte av på så vis att det numera rent fysiskt är svårt att skilja den från NSD. Innehållsmässigt skiljer sig dock tidningarna än så länge åt.

Lennart Håkansson, NSD:s förre chef som inte ville diskutera borgerlig offentlighet med mig, gjorde i samband med sin avgång sig skyldig till en freudiansk felsägning när han hävdade att fusionen mellan konkurrentblaskan och hans egen tidning är viktig för framtiden. Eller har jag missat något? Finns det personer i ledande ställning som vågar gå emot den offentliga lögn som säger att det även framgent ska finnas två stora dagstidningar i Norrbotten?

Mitt tips sedan länge att det kommer att finnas en stor tidning med två ledarsidor i regionen i framtiden i pappersformat. Ett annat miljövänligare alternativ vore tre-fyra mindre tidningar till vid sidan om denna. Den grundläggande frågeställningen är förstås ändå om papperstidningen har någon framtid överhuvudtaget liksom tidningsbudsyrket.