tisdag, februari 24, 2009

Kommer Victoria alls att tillträda?

Idag var det en glädjens dag för landets alla rojalister. För en moderat republikan som mig själv kanske ändå också uppåt när uppståndelsen lagt sig kring Victoria och Daniels förlovning. Ty det står klart att det är en helt annan sorts regent som kommer att tillträda sig, om Victoria alls kommer att bli drottning, än Carl XVI Gustaf.

För det var ju så att tanken med den nya regeringsformen var att göra kungen till en såpass obetydlig figur att det skulle bli löjligt att ha honom kvar. Nu blev det inte så efter som vår nuvarande statschefs företrädare dog dagen innan valet och den nya riksdagens öppnande, varför kungen kunde tillträda enligt den gamla regeringsformens bestämmelser. Därför fick den svenska monarkin respit ännu en regenttid.

Frågan är nu om Victoria kan bli drottning enligt den nya avmystifierade procedur där hon kommer att vara renons på makt från första början. Och kan förresten ett ämbete ärvas när det som det verkar inte längre kommer att rättfärdigas i vidskepelse? Tidigare har jag föreslagit kungen att avgå och som landets populäraste person låta sig utses till riksföreståndare.

Ska monarkin överleva ännu en tid i Sverige måste det nog till grepp av dylikt slag. Victoria är sannolikt också en populär person och kan kanske väljas till drottning när pappa med ålderns rätt vill gå pension. Dessutom hade vi ju ungefär de första femhundra åren av den svenska monarkins historia faktiskt valkungadöme.