torsdag, februari 12, 2009

Kulturutredning klar 1

Med den i dag framlagda kulturutredningen kommer av allt att döma den officiella inriktning av kulturpolitiken som lanserades i mitten av 70-talet att ändras, den någon debattör menade tog formen av en helig skrift för kulturarbetarna.

I övrigt är det väl mest en förvaltningsutredning. Att entreprenörskapet betonas är mest en kodifiering av rådande förhållanden, var ju just detta Niklas Rådström redogjorde så bra för tidigare i en DN-artikel. Vidare kommentarer i ämnet lär följa...