torsdag, februari 05, 2009

Kompromiss om kärnkraften

Idag när det blev klart att regeringen avser överge ytterligare ett hinder för att utveckla kärnkraften var det inte lika äkta glädje hos Maud Olofsson som förra veckan då hennes parti fick igenom sitt krav på ett mer federalt organiserat Sverige. Det ligger nära till hands att dagens uppgörelse var priset centern fick betala för vinsten i regionfrågan.

Nu ska det trots allt satsas mycket på förnybar energi i alla fall plus också effektivare energianvändning och minskning av utsläpp av klimatgaser på sikt. Största nyinvesteringarna ska ske på vindkraftens område, vilket knappast kom som någon överraskning eftersom den tidigare skeptiska inställningen i vårt land till denna form av elproduktion för varje dag som går ändras i allt positivare riktning.

Frånsett vad oppositionen tycker, var det här egentligen en speciellt kontroversiell uppgörelse?