onsdag, juni 17, 2009

Avfärda inte vänsterkritiken

SSU:s tidning Tvärdrag har i sitt senaste nummer temat Nyliberal hjärntvätt. Genom att anklaga motståndaren för samma politiska opinionsbildningsmetodik som vänstern tillämpade på 60- och 70-talen gör man rent hus med de krafter som avväpnade arbetarklassen deras argument.

Så låter i alla fall förklaringen. Men kritiken når inte hela vägen fram eftersom det fortfarande är så idag att vänsterhegemoni råder på offentliga inrättningar vad beträffar politisk indoktrinering, trots att journaliststudenterna John Antonsson och och Per Asplund gör konstaterandet att 6 av 10 lärare använder gratisböcker från företag i sin undervisning, om nu detta får konsekvensen att eleverna hjärntvättas.

Intressantare är då att läsa samma skribenteras granskning av den Stockholmscentrerade borgerliga opinionsbildningen i artikeln Sanningsfabriken där de verkligen kommer en del oegentligheter på spåren. Som till exempel att hela verksamheten skulle vara organiserad i ett större nätverk, något som får Sanna Rayman att ana konspiratoriska tankegångar

Det tjänar i vart fall ingenting till att avfärda den här vänsterkritiken, även om den till större delen består av en överföring av det sätt att verka på som redan tillämpats för trettio, fyrtio år sedan men då av den andra sidan. En intressant fråga i sammanhanget vore ändå förstås att få veta om borgarungarnas föräldrar tillhörde denna.