tisdag, september 09, 2008

Det fanns en tid före Göran Persson

Idag läser jag i den lokala pressen om den dystra nyheten att 110 lärare blivit övertaliga i Bodens kommun. Mellan raderna framgår emellertid att det finns hopp ändå för dessa då neddragningarna bland annat ska bero på friskoleetableringar. Kompetenta lärare ska normalt heller inte behöva oroa sig för sin sysselsättning, något som friskolornas existens bidrar till.

Ändå väcker kommunens åtgärd förstämning, vilken den inte borde göra. Det fanns nämligen en tid före Göran Persson som kommunaliserade skolan då lärare kunde ta med sig yrkesår och status och flytta dit det passade på grund av jobbtillgången eller annat. Så är det inte idag när det i extremfallet kan bli så att en duktig lärare med livslång erfarenhet i yrket måste stå tillbaka för en barnskötare som bara jobbat ett år när kommunen ska rationalisera. Det fanns som sagt en tid före Göran Persson.