måndag, maj 04, 2009

Kloka ord

Historikern Gunnar Wetterberg attackerar idag på DN Debatt det proportionella valsystemet. Sedan Grundlagsutredningen kom med sitt starkt konsensusbetonade slutbetänkande i slutet av förra året har det varit alldeles för tyst i den här frågan. Och det inte bara på grund av frånvaron av diskussion kring proportionalismen.

Wetterbergs huvudpoäng är att denna skapar färglösa ledamöter i riksdagen. Han menar dessutom att de är alldeles för många, vilket också är sant. Jag kan därför inte annat än hålla med om att ärendet bör skickas tillbaka och utredas på nytt.