torsdag, maj 21, 2009

Myten om den psykiskt sjuke brottslingen

Nu står det klart: myten om den till våld benägne psykiskt sjuke patienten kan avfärdas. I den hittills mest omfattande studien om sambandet mellan schizofreni och våldsbrottsbenägenhet slås fast att skillnaden mellan psykiskt sjuka och "normalbefolkningen" vad beträffar exempelvis domstolsutslag är i det närmaste försumbar.

En intressant upplysning i studien som refereras i såväl DN som Svenskan är att missbruk i kombination med psykisk sjukdom kraftigt ökar våldsbenägenheten. Dock skall sägas att våldsbrottsligheten bland missbrukare utan psykosproblematik är ännu högre. Hur mycket våldsbenägenheten ökar i normalbefolkningen i samband med intag av alkohol eller droger framgår typiskt nog inte av undersökningen i de ovan redovisade avisorna.

Med vetskapen om ovanstående borde det gå att en gång för alla avskaffa riskkategorin psykiskt sjuka våldsbrottslingar och istället fokusera på vem helst det än är som tar in för mycket av droger av olika slag. Och är det någon som fortfarande hävdar att psykiskt sjuka ändå utgör en fara för omgivningen så går nog denna fördom totalt att ta död på genom att gå in på det asymmetriska förhållande som råder på sina håll inom vården och som lämnar patienterna ensamma med frustration som förr eller senare mynnar ut i våld någonstans. Skulle denna sistnämnda faktor bakom ökad brottsbenägenhet bland psykiskt sjuka elimineras är jag säker på alla snedvridna föreställningar i sammanhanget går att eliminera och sanningen om den psykiskt sjuke som en rätt ofarlig, inte sällan rätt begåvad person kan ta överhanden.