söndag, maj 10, 2009

Okunniga eller ovetande?

När Mitt i naturen inledde sin serie om landets landskapsdjur så var det lite dåligt ställt med kunskaperna hos norrbottningarna vilket djur deras region representeras av. Programledaren Martin Emtenäs visade sig vara påläst om det landskap han besökte och hade bland annat tagit reda på att namnet Norrbotten kommer sig av "botten", som beteckning för det innersta av en vik. Jag kan då lägga till att väderstrecksbenämningen i förleden på landskapsnamnet förmodligen kommer sig av ett stockholmsperspektiv på området.

Området kring Bottenviken befolkades med stor sannolikhet av mellansvenskar under 1300-talet då trycket på jorden blivit för hårt i Mälardalen. Om detta och mycket annat om regionens tidiga historia är kunskaperna dåliga häruppe. I fallet med lavskrikan är förhållandet något annorlunda eftersom landskapet Norrbotten ännu inte existerar officiellt. Norrbottningarna identifierar sig snarare med länet om ens det eftersom lokalsamhället här är mer utvecklat än i några andra regioner. Med andra ord är jag inte så säker på att folk är så obildade som det först verkade i det inledande programmet om Sveriges landskapsdjur.