tisdag, maj 26, 2009

30-tal i 00-talet

På Axess blogg har Johan Lundberg initierat en debatt med anledning av att Uppsala Universitet beslutat att "bränna" en bok av Freud-skeptikern Max Scharnberg. Ett fel i handläggningen av forskningsärendet är den formella anledningen bakom åtgärden.

Närmare till hands som förklaring verkar emellertid vara att Scharnberg kritiserat genusprofessorn Eva Lundgrens forskning i sin nya bok. Uppsala Universitet genomförde tidigare en granskning av dennas forskning, men trots konsekvent och skicklig analys vågade, kunde eller ville inte statsvetarprofessorn Jörgen Hermansson utdela den vederbörliga sågning som kunde ha återupprättat lärosätets nedfläckade rykte på grund av Lundgrens till forskning utklädda spökerier. Nu ser vi konsekvenserna av denna harighet.