söndag, april 12, 2009

Kultursidorna uppe i det blå

Filosofin ställer frågor medan religionen ger svar brukar det heta. Hur det står till med kulturens uppgift är ett annat problem. Redaktören på en kulturredaktion brukar vanligen varken kunna ställa frågor eller ge några svar.

Så går det väl också att se på kultursidorna i dagstidningarna i landets översta del. Utöver att det verkar bli allt vanligare med att samma artikel står att läsa eller samma ämne behandlas i båda tidningarna så har de båda respektive redaktörerna klara beröringspunkter: de svävar numera i det blå.

Hon på högertidningen befinner sig inte på samma höjder som han på vänsterblaskan men rör sig ändå i enlighet med den tankelogik som ofta praktiseras häruppe i de högre rymderna. För en vecka sedan var jag på ett privat besök på Försvarsmuseum i Boden och kunde då konstatera att två av utställningarna där lite komiskt kommit att förlägga centrum för det händelserna i det Finska kriget i Norrbotten respektive kärnan för det svenska försvarets utveckling i Boden.

Ingenting kunde givetvis vara mera felaktigt men ändå ett klart uttryck för mindervärdeskomplexet hos de som står bakom museet. Till råga på allt var någon som kallats historiker den som med hjälp av kunskaper hämtade från Wikipedia den som ställt i ordning det som skulle föreställa den roll Västerbottens regemente hade i Finska kriget, vilket förstås bara förstärkte uppfattningen att detta hade en rätt underordnad roll i sammanhanget.

Även om jag i en artikel jag sände in till NSD ändå försökte göra någonting positivt av de överdimensionerade utställningarna eftersom det i Boden även fanns en avdelning om skidsportens historia så var det här inget för redaktörerna på tidningen. Den ene av dem, Patrik Boström, skrev en gång till mig och beklagade sig över tvärsäkerheten i den norrbottniska mentaliteten och den stora förekomsten av kommunister i regionen bland annat, samt gjorde sig för några år sedan lustig över bloggare. Idag har han en jaktblogg på sin tidning och begav sig igår upp i de stora idéernas blå genom att kritisera FN. Ursäkta mig, men vem bryr sig vad någon lite tyckare i det översta Norrland har för synpunkter på dylikt? Är det då inte intressantare med aspekter på företeelser i närområdet?

Boström menade även att då han hörde av sig att hans "socialiberala" utgångspunkt som han växt upp med i Västerbotten inte stämde överens med de politiska uppfattningar som finns i Norrbotten. Men efter att ha läst P O Enquist "Ett annat liv" och om dennes definition av sig själv som socialliberal så är jag fortsättningsvis på min vakt när ordet nämns. Enquist hyllade som väl för de flesta bekant är Pol Pots politik som syftade till att göra folk av människor genom att driva ut dem ur städerna, vilket dessvärre är en uppfattning som finns lite varstans i regioner som kan kallas fattiga.

När kommer den dag vi får en sant kulturliberal vinkel på förhållandena i nordligaste Sverige som förmår ställa nya frågor istället för att bara följa med strömmen som döda fiskar. Är det måhända en anspråkslös bloggare som ska utföra den uppgiften?