fredag, april 24, 2009

Klassiskt machiavellisk strategi vid informationen om försäljning 2

I mitt förra inlägg skrev jag om hur det kommunala bostadsbolaget i Luleå fattade beslut över huvudet på lägenhetsinnehavarna rörande försäljningen av bostadsbeståndet i området där jag bor. Lite felaktigt hävdade jag kanske att hela problemet låg hos det lokala sosseriet. Två av ledamöterna i Lulebos styrelse är nämligen borgare, centerns Camilla Hansen och moderaternas riksdagsledamot Hammarbergh.

Huruvida dessa reserverade sig mot beslutet har jag inte fått fram, men den här killen argumenterar för att kommunala försäljningar ska genomföras via öppna anbudsförfaranden.

Nu inväntar vi givetvis en reaktion från denne. Under ett par dagar nu har Munkeberg stått i centrum för den politiska debatten i stan. En konsekvens av detta är att folk på ett helt annat sätt än hittills under de snart sex år jag bott här börjat engagera sig. Således ett lysande exempel på att den lokala demokratiformen trots allt har framtiden för sig.