söndag, juni 22, 2008

Sommar med Roland Johnson

Så här lagom till midsommar har sommarsysselsättningen för Norrbottens-Kurirens debattredaktör Roland Johnson dragit igång. En tävling benämnd "Fiske-DM" drar igång i helgen där vinnarna i fem olika klasser ska koras i slutet av augusti.

Det går inte att förvänta sig att en ansvarig för debatten på en liten lokaltidning ska komma i närheten av den förmåga att tolka av stämningen som finns hos exempelvis Mats Bergstrand på DN. Ändå finns det anledning att fundera över varför säsongen 2007/08 på Kurirens Fria Ord varit den sämsta sedan jag börjat läsa ledar- och debattsidor på allvar år 2000.

Att debattredaktören har en förkärlek för personpolitik framgår av ett yttrande av honom i fredagens tidning där det ofta uthängda landstingsrådet ställs som ansvarig för att vilja avskaffa Norrbotten. Vilket inte är riktigt sant eftersom denne bara vill ha ett större landsting som förmodligen aldrig blir av. Länet Norrbotten vill av förståeliga skäl konservativa Norrbottens-Kuriren har kvar. I frågan bedriver tidningen en allt annat än progressiv politik som förhindrar ett nödvändigt samgående mellan de nuvarande länen Norrbotten och Västerbotten.

Att läsa om Fiske-DM är smått roande sysselsättning. Inte sällan väger fångsten mer än "fångstmännen" hur det nu kan komma sig. Något man ska passa sig för är att rikta kritik mot överhetspersoner i denna blaska, vilket emellertid inte hindrat Johnson från att ta in inlägg riktade mot samma yrkesgrupp ur vilken en tvivelaktig forskare fick köra över mig oemotsagd som vikarierande journalist på Kuriren. Fallet torde vara unikt.

Många är de synpunkter som får komma till tals på debattsidorna, men frågan är hur farliga dessa egentligen när de som skriver oftast gömmer sig bakom signaturer. I dessa fall är det snarare tidningen ifråga som står för åsikten, eller mera precist, debattredaktören.

Fiskeskrönor kan vi stå ut med men inte att förvägra någon rätten att bemöta ett personligt påhopp. Om det därtill samtidigt skall anses som fullt legitimt att tycka till om läkare på en bedömningssajt, tyder i alla fall det mesta på att varje form av ideologisk hållning saknas. Därför håller Norrbottens-Kuriren långsamt på att gräva sin egen grav.