tisdag, november 14, 2006

En röststark grupp tar till orda

Regeringen har beslutat sig för att lägga ned Arbetslivsinstitutet. Åtgärden föranledde kraftiga protester från de närmast berörda, institutets anställda.

Motivet till varför denna verksamhet nu får klappa igen är givetvis dess karaktär av ideologiproducent åt socialdemokratin. Chef för Arbetslivsinstitutet har dessutom varit en kusin till Göran Persson vid namn Mikael Sjöberg.

Det riktades kritik mot Sjöberg för detta när han tillsattes men också för att han saknade forskarbakgrund. Att Arbetslivsinstitutet haft medarbetare som kan tala för sig själva och sin forskning har vi dock blivit varse om de senaste veckorna. Professorer som fått kalla fötter när deras försörjning hotats har med visst understöd från bland annat sossedebattörer med eftertryck hävdat att deras forskning håller hög klass. Men som Peter Wolodarski visat med stöd av en kvalitetsanalys av ALI som Statskontoret utfört så är detta grova överdrifter.

ALI:s medarbetare lär emellertid inte behöva ge sig ut på tiggarstråt. Plats för dem finns på de svenska universitet och högskolor som idag alltmer liknar en sysselsättningsindustri. Falske bråkstaken Bo Rothstein har redan beskärmat sig över dem i ett debattinlägg.

När ett företag lägger ned talar ingen längre om ersättningsjobb. Istället ska näringslivet "omstruktureras" på orter som drabbats. När blir högskolorna föremål för strukturåtgärder?