måndag, juli 27, 2009

Varför flyttar någon egentligen "hem"?

Tidigare har jag uppmärksammat den satsning kommunen jag bor i lanserade i syfte att få folk att flytta tillbaka, eller hem som det heter. Jag ställde mig då och är även nu skeptisk till projektet mest på grund av tidigare misslyckanden i liknande ärenden. Grundtanken, att få kompetent folk till kommunen genom att inrikta sig på infödingar, får, vill jag befara oönskade konsekvenser. Bättre är då att marknadsföra kommunen i en global värld där vem som helst är välkommen.

Det finns sådant forskningen borde titta på i fallet med hemvändare. Sällan är det nog så enkelt att någon flyttar tillbaks eller hem på grund av enbart längtan. Nej, snarare torde personliga misslyckanden utanför staketet spela stor roll för beslut att ta återvända. Det finns en speciell kategori av tillbakaflyttare som vetenskapen kan inrikta sig på för att få ett svar på frågan, och det är de kontingenter som kom till Luleå på 70-talet inför bygget av Stålverk 80. Vilka var dessa, var kom de ifrån och var bodde de innan flytten söderut? Spörsmål att ta sig an istället för att drömma om något som aldrig blev av.