onsdag, januari 28, 2009

Ett egendomligt beslut

Regeringen har kommit till skott i regionfrågan låter det som. Samtidigt innehåller uppgörelsen många motsägelser. Moderaternas entusiasm är dämpad. Och vad menar Per Schlingmann egentligen? Hans parti har länge velat avskaffa landstingen. Nu verkar Schlingmann inne på att de nya regionerna ska bli arbetsmarknadsregioner, ej vårdregioner. Detta är viktigt att komma ihåg för frågans vidare utveckling.

Sverige ska ha tre beslutsnivåer med beskattningsrätt är ändå kärnan i uppgörelsen. Maud Olofsson närmast hoppade av glädje in till pressträffen och talade om ett Sverige ordnat efter federalt snitt. Detta i ett av Europas mest utpräglade enhetsstater!

Regionförsöken i Skåne och Västra Götaland permanentas, Gotland och Halland får grönt ljus att bilda regionkommuner medan Norrstyrelsens tafatta planer på att göra en regionkommun av ett stympat Norrland får tummen ned.

Det märkligaste med uppgörelsen är ändå att det verkar som att bara de regioner som vill ska få bilda regionkommuner, något som tyder på beslutsvånda inom Alliansen. För mig verkar det hela i avsaknad av någon samlad strategi. Strular de till det för mycket är risken överhängande att en ny kärnkraftsfråga tar form på sikt.