tisdag, januari 27, 2009

Så hamnade då Luleå på kartan...

...fast inte på världskartan. Däremot är staden stoff på båda ledarsidorna i landets största morgontidningar. Både DN och Svenskan har uppmärksammat att minnesstunden för Förintelsens offer som skulle ha ägt rum i domkyrkan idag ställts in med hänvisning till att arrangemanget skulle kunna anses som "stötande".

Bakgrunden är förstås att det demonstrerats i stan mot Israels förehavanden i Gaza. En ståndpunkt som dessutom backats upp av kommunalråden. Detta brydde sig dock knappast någon utanför staketet om. Ej heller hörde israeliska ambassaden av sig efter det att olämpliga slagord ropats i demonstrationståget som någon oppositionspolitiker hoppades på.

Kultursidan i den ena av stadens avisor vill i vanlig ordning inte visa sig sämre i genren dryfta frågor av monumental filosofisk karaktär och har idag ett inlägg där tyskarnas kollektivskuld i sammanhanget problematiseras. Vilket syfte redaktören har med detta kan bara utredas genom att läsa det som står mellan raderna i en del av dennas artiklar. Tänk om någon kunde tala om för alla inblandade i den här soppan att de inte befinner sig i världens mittpunkt.