söndag, januari 25, 2009

Om detta borde du ha berättat Krister Hammarbergh

Tidigare har jag skrivit om landstingets skattehöjning på 98 öre som i Norrbotten skulle innebära att effekten av jobbskatteavdragets tredje steg ( denna del i en machiavellisk strategi som innebär att positiva nyheter pytsas ut med långa mellanrum) omintetgörs. Som de flesta andra svenskar hade även jag dålig koll på avdragets innebörd. Norrbottningarna får mindre i skatt efter årsskiftet.

Frågan är då vem som ska betala för landstingets illa skötta ekonomi när inte löntagarna får göra det. Ja det är ju följaktligen ingen annan än staten, eller om man så vill, Anders Borg. Denne och regeringens redskap i valkretsen Krister Hammarbergh nämner ingenting om denna subvention till den politiska institution som moderaterna motsatt sig under många år.