torsdag, augusti 19, 2010

Skogsvårdsdebatt som slutar i vad?

Lagom till den period på året som de flesta börjar ställa in sig på att ta sommarledigt skrev en Lars Pekka i den lokala avisan Norrbottens-Kuriren ett inlägg som i korthet gick ut på att Naturskyddsföreningen torgför vilseledande uppgifter ifråga olagliga avverkningar.

Naturskyddsföreningen baserar sitt ställningstagande på en undersökning av Skogsstyrelsen. Denna får underkänt av Pekka på grund av en "subjektiv bedömning" utförd av en tjänsteman på myndigheten. Mera precis vad det är som gör denna mindre lämplig än debattören med okänd utbildningsbakgrund att avgöra den vetenskapliga kvalitén på undersökningen stod dock inte klart.

Debatten har fortsatt under sommaren eftersom Pekka - som med debattredaktörerns goda minne kallats skogskramare och journalist trots att han i det här sammanhanget lobbar för en organisation som företräder skogsnäringen - fått mothugg från Lars Andersson och Daniel Rutschman från Naturskyddsföreningen. De senare har visat sig ha kunskaperna men kanske inte den tvärsäkra och högljudda argumenteringen på sin sida. Ett sammanhållen filosofi för ett uthålligt skogsbruk kan knappast sägas ha sett dagens ljus men goda idéer saknas sannerligen inte.

I det senaste inlägget i debatten jag läste fäster sig lite retfullt Andersson & Rutschman vid ovannämnde Pekkas sätt att svara sig själv. Och det är sant. Ett meningsutbyte blir aldrig särskilt fruktbart om den ene slår fast istället för att argumentera. Då blir det som att debattera med Jan Myrdal. Nu återstår det att se hur det här kommer att sluta. Kommer den som på ett ganska plumt och amatörmässigt vis "kastade in en brandfackla" att sluta som den egentligen aldrig reformerade stalinist han är inför allmänheten, och kommer Norrbottens-Kuriren med dess debattredaktör i spetsen att hamna i ett läge där man inte vet vad man ska ta sig till för att inte ytterligare solka ned sitt redan skamfilade rykte och därtill kanske utsätta en gammal medarbetare för en freak-show som han inte riktigt förstår att han ingår i? Jag är benägen att tro att båda scenarierna kommer att äga rum.