fredag, augusti 13, 2010

Den stora myten

Häromdagen hörde jag en företrädare för Arbetsförmedlingen upprepa ett välbekant mantra: de närmaste åren väntas antalet lediga jobb öka kraftigt på grund av stora pensionsavgångar. Åtminstone de senaste åren har profetian om jobbtillväxt på grund av åldersavgångar haft fog för sig eftersom många 40-talister börjat uppnå 65-årsstrecket.

Det är bara det att nu med facit i hand, och mer än hälften av 40-talisterna fått folkpension, kan vi börja se att det inte blev några fler jobb. Därför kan man lugnt utgå ifrån att de närmaste åren kommer det inte heller att bli fler jobb. I alla fall inte i någon nämnvärd utsträckning på grund av några pensionsavgångar.

Skälet är förstås att företag och myndigheter i många fall tagit tillfället i akt och "gjort sig av med tjänster" när medarbetare pensionerats. Dessa har helt enkelt inte behövts. Samtidigt har en jobbexpansion ändå kunnat ske inte minst på statliga myndigheter genom att nya tjänster tillskapats mera för att sysselsätta främst akademiker oattraktiva på arbetsmarknaden.

Detta uppväger emellertid inte det faktum att pensionsavgångarna misslyckats med att bidra till det stora jobblyftet. I en situation där ett alltmer ansträngt näringsliv tvingas göda en offentlig sektor som ständigt misslyckas med att ge medborgarna den service de har rätt att fordra kan detta vara värt att tänka på.