måndag, december 22, 2008

Ytterligare vänsterkantring i Akademien

Horace Engdahl har meddelat att han ska sluta som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Efterträder honom gör Bodenfödde Peter Englund. Valet på denne är inte att förvåna. Även Englund företräder den vänsterlinje inom Akademien som inleddes under Sture Alléns sekreterarskap.

Tidigare har jag konstaterat att Peter Englund först och främst är en trevlig kille. Det hindrar emellertid inte att han stått för och kanske ännu står för ganska extrema åsikter. Det var någon bok jag läste av honom som avslutades med ett furiöst angrepp på "kapitalismen" som inte alls visade hans trevliga sida utan snarare nästan en obehaglig.

Sedan är det här med hans proletära bakgrund som jag ser som lite falsk. Under hela sin karriär som det väl bara saknas ett nobelpris i nu har han hela tiden haft sina beskyddare. Det turen brukar inte så kallade vanliga arbetargrabbar ha. Med Englund vid rodret går i vilket fall Svenska Akademien ytterligare åt vänster, kanske på ett sätt som på sikt leder till en omorientering ifråga om uttrycket snille och smak.