tisdag, december 30, 2008

En politik utan försonande drag

Ledarsidorna tillhör de slags inrättningar som en del förutspår blir överflödiga i framtiden. Det må nu bli hur som helst med det. Fortfarande håller de dock stånd som opinionsbildande kraft genom att dra till sig de bästa skribenterna. Ändå är det föga troligt att det bland den uppväxande generationen finns så många förmågor som vill ägna sig åt vad flertalet idag anser vara en rätt trist verksamhet.

En tidning som definitivt står för en förlegad variant av opinonsbildning är Norrländska Socialdemokraten. Igår var det kölhalning av moderaternas regionalpolitik som gällde på dess ledarsida. Inga försonande drag stod att finna hos varken nya eller gamla moderater. Den ondska hos de krafter som ömsom kallades högern ömsom moderaterna av politiske redaktören Olov Abrahamsson var nämligen gränslös då och nu. Och idag var de inte ett spår bättre inför att kommunala utjämningssystemet ska ses över.

Givetvis förstår även jag att det ska bedrivas opposition, men ändå frågar jag mig vad till det tjänar att råskälla på det här viset. Alldeles oavsett politisk åskådning kan det väl finnas rationella avsikter som syftar till att skapa ett bättre samhälle exempelvis. Som kanske att det också kan vara bra att inte staten ska göra allt. Vad är det egentligen som säger att Norrbotten rasar ihop om det inte ständigt snos ihop ny paket till regionen? Och finns det någon ekonomisk teori som säger att kommuner inte klarar av att stå på egna bara de ges tillräcklig frihet? Spörsmål av det här slaget kan de mest rabiata företrädarna för oppositionspolitiken stanna upp och fundera över en stund.