lördag, februari 18, 2012

Norrbottens-Kuriren bortgjord och förnedrad

Var det någon som såg Go'kväll igår? Programmet gästades av Jonas Sjöstedt och kulturprofilen från Luleå Mattias Alkberg. Eller Matti som han visst egentligen heter. Anledningen till att han kallas vid det svenska namnet hade visst att göra med att hans föräldrar tyckte det var "för finskt", något som retade programledaren Pekka Heino. Vad var det för fel med att vara finsk undrade han. Och visst är det märkligt med många av dessa "tornedalingar". Anknytningen till finsk kultur och etnicitet hos de med bakgrund i östra Norrbotten ska mörkas och gömmas under diverse påhittade beteckningar som Meän kieli och överdådiga kulturprojekt av hembygdskaraktär. Det är på något sätt som att sätta sig över oss andra istället för att utvecklas med inom ramarna för svensk eller finsk nationell kultur, vilket i sig inte hindrar någon från att intressera sig för sin lokala kultur eller hembygd.

Pekka Heino tog också fasta på Alkbergs roll som recensent samtidigt som han själv är artist. Ungefär som att Jonas Sjöstedt skulle jobba med skriva ledare medan han själv fungerar som aktör i politiken. En omöjlighet med andra ord. Men detta är något som går för sig i Norrbottens-Kuriren där Alkberg är verksam. Kuriren är lite av ett organ och en plattform för den västryska modell som ser en mix av politik, kultur och samhällskritik som något alldeles självklart och inte något som bör hållas åtskiljt av vattentäta skott. Följaktligen är det vanligt med skribenter i tidningen numera som hoppar mellan olika sysslor utan egentligen kunna någonting väsentligt i de avhandlade ämnen.

Matti Alkberg gav ett blekt intryck i rikstelevisionen när han inte fick röra sig på sin hemmaarena musik och poetik. Intrycket var närmast en motvalls människa som gjort sig mest känd för att neka till grammisnomineringar istället för att komma med något konstruktivt. Trots kan vara upplyftade ibland men när det blir till en livsstil långt upp i åren blir det längden bara pinsamt.