måndag, augusti 15, 2011

Kommunal huggsexa om landstingets arbetsuppgifter?

Som tidigare noterats finns det bland vissa kommunalråd i Norrbotten planer på att utöka sina domäner. Och att döma av andra funderingar som rör sig i diskussionerna om större kommuner kan ett mönster skönjas. Ett icke alltför omöjligt scenario är att det kommer att finnas fem kommuner i Norrbotten i framtiden.

Det verkar troligt att uppgifter vikta för Hälso- och sjukvården kommer att spela en roll som symbolfråga för en sådan utveckling. Kommunsjukhuset blir "kyrkan mitt i byn" om vi leker med tanken att de nuvarande sjukhusen i länet bevaras.

I Finland är vad jag kunnat få fram primärvården en angelägenhet för kommunerna medan i Sverige är det förbjudet i lag för kommuner att anställa läkare. Det fordras alltså en del lagändringar för att en process mot ökat kommunalt ansvarstagande ska kunna äga rum. Motståndaren mot en sådan kommer givetvis att heta landstinget, eftersom det successivt lär avvecklas då nu när både Region Norrbotten och Västerbotten med ansvar för kultur, transporter och regional utveckling ser ut att bli verklighet.

Landstingets gradlösa upplösning är ingenting att beklaga. Någon kanske tycker att det fordras en större region för att hantera mer specialiserad vård, och detta är förmodligen sant. Vad som skiljer fallet Norrbotten/Västerbotten från övriga Sverige är att där är den regionala identifikationen svag. Befolkningen uppfattar sig mera som kommuninvånare eller älvdalsinvånare än länsbor.

Det kanske blir svårt att övertyga de som ska besluta i ärendet om dessa för översta Sverige speciella förhållanden, men om tanken fortfarande finns kvar på att bilda en större region av norra Sverige kan det vara värt att fundera lite i ovanstående banor. Ingenting hindrar nämligen att en storregion kan fungera lite som en samordnande instans för vården, kanske något i stil med den norska fylkeskommunens sätt att fungera.