fredag, juli 02, 2010

Utredning med ideologiska förtecken

Sexköpslagen har utretts av justitiekansler Anna Skarhed. Jag har inte läst betänkandet men som det verkar av en del kommentarer så har utgångspunkterna för det haft vissa feministiska förtecken. Lite märkligt kan tyckas eftersom lagens tillkomst hade sitt ursprung i radikalfeministisk ideologi där mannen per definition är förövare och kvinnan offer.

Mot denna bakgrund blir också slutsatserna därefter. Lagen sägs ha haft vissa positiva effekter så tillvida att prostitutionen minskat. Dessutom ska attityderna till sexköp ha ändrats som en följd av lagen. Ändå är inte Skarhed nöjd utan vill ha hårdare straff.

Det brukar bli så här när samhällsproblem betraktas som onda istället för frågor som måste hanteras på mer pragmatisk väg. Det finns till exempel en del forskning som sällan nämns eller refereras till i Sverige som visar på gradskillnader inom sexhandeln som den radikalfeministiska agendan missar helt och hållet.

I länder där prostitution verkligen utgör ett stort problem verkar intresset för den svenska lösningen rätt svalt. Det är nästan som om det anas lite överseende med det lilla landet i norr som tror sig sitta inne med undermedicinen mot den sjukdom som ingen annan lyckats bota. Lite som någon som försöker utrota malaria genom att ha ihjäl alla mygg.

Som det verkar har inte utredningen gett sig ut i några vidare spekulationer huruvida den minskade prostitutionen i landet till följd av sexköpslagen bidragit till en ökad prostitution utanför Norden. Ett svar på denna fråga hade nog varit mest intressant att få veta.