söndag, mars 06, 2016

Materialets utveckling utarmar förmodligen sporten

I skrivande stund rasar resultaten in i Vasaloppet. En tendens som gjort sig gällande på senare år är att allt fler åkare dubbelstakar hela vägen från Sälen till målet. Även gubbar (som är över femtio år).

Det här har givetvis att göra med materialens utveckling, men också att spårkvalitén uppnått en sådan standard att skidans glid bäst tas tillvara utan diagonalåkning. För det vanlige motionären är bra spår något som uppskattas och gör åkningen roligare. För de som siktar lite högre, säg att få en sluttid mellan 5-6 timmar i Vasaloppet, handlar det mera om ett sätt att efterlikna den elit dit medelmåttan ändå aldrig når. Vad jag menar är att mediantiden förskjuts uppåt utan att medeltiden gör det. Detta på grund av att de sämre tiderna blir fler i takt med så många - som det verkar - bara ska ta sig igenom loppet i något som kan liknas vid en senkommen revansch på något tidigare inträffat i livet.

Igår läste jag om en specialskida som tagits fram anpassad enbart för stakåkning. Spannet på denna är mindre med syfte att ta tillvara glidytan bättre plus en del andra för ändamålet lämpliga funktioner i materialet. Det går att ha skilda synpunkter på vilken åkning som är vacker, frågan måste ändå ställas: ska den tekniska utvecklingen och de fysiska träningsuppläggen i kombination med hårt packad skidbädd fasa ut den diagonala åktekniken från längdskidsporten? Vill vi ha det så? P O Enquist dryftade frågan om tekniska utvecklingen som drivkraft för fusk inom idrotten i boken Sekonden, och det förhåller sig möjligen så att om materialens utveckling och inte den individuella prestationen sätts i förgrunden så inbjuder det till att runda i kurvorna.

Jag har ingen bra lösning på problemet. Thomas Wassberg tycker att man kan göra spåren sämre, och får väl för den åsikten höra att han är en bakåtsträvare. Kanske kan en modell vara att sänka anmälningsavgifterna drastiskt i skidtävlingarna och låta åkarna få vad de betalar för. Då skulle kanske pengarnas inflytande i arrangemang typ Vasaloppet minska. En sak som definitivt Vasaloppsarrangörerna borde titta på vore att ha separata lopp för damer och herrar. Det skulle skidsporten vinna på som helhet.