lördag, november 28, 2015

Kalkonprojekt nr 2 på väg ut

Biobränsleanläggningen i Piteå som de senaste åren bland annat drivits i respiratorform med Luleå Tekniska Universitet och Energimyndigheten som blåsbälgar får som det ser ut stänga igen framåt våren. Detta då ingen finansiär verkar se någon vettig anledning att fortsätta verksamheten där.

Värre än tveksamma kostnader och insnärjt fokus på sysselsättningsargument är emellertid att en akademisk inrättning varit med och lekt företagare. Forskningen ska ju enligt en oskriven formulering kännetecknas av "oberoende, långsiktighet och originalitet". Lite som vanligt entreprenörstänk med andra ord, men med förbehållet att akademikern ska ägna sig åt någon form av sanningssökande.

När ett annat kalkonprojekt i LTU:s regi för något år sedan fick avbrytas handlade det om direkt juridiska svårigheter som lade hinder i vägen. Till detta kan nu läggas en ytterligare en flopp som endast bekräftar de uppenbara problem som råder vid landets nordligaste högskola att blanda ihop sina engagemang med verksamheter inom politik och näringsliv.