onsdag, december 09, 2015

Statsvetarna börjar krypa fram ur sina hålor

Det är inte mycket till forskning som finns att tillgå om det parti som är på väg att åtminstone i opinionen bli Sveriges största. Fortfarande är den förhärskande uppfattningen inom politikvetenskapen att Sverigedemokraterna utgör något av en sjuk svulst bland partierna som måste opereras bort med hjälp av vänsterorienterade medier som kirurger. Därav förmodligen den långa tystnaden från det hållet

Om något positivt ska sägas om svensk statsvetenskap är det väl på grund av göteborgarna inom skrået. På västkusten har genom åren en empirisk forskning producerats utan belastande värderingar för slutsatserna. Följaktligen är det främst därifrån experthjälpen kommer när någon som helst genomförd analys av Sverigedemokraterna ska upp till ytan. Men det skulle inte skada med ideologiska studier också.

Igår uttalade sig statsvetaren Olof Petersson i radion apropå regeringens hantering av flyktingfrågan och nämnde då bland annat ordet systemkollaps. Dock medvetet eller omedvetet utan att nämna att det var från sverigedemokratiskt håll begreppet infördes. Det kan vara en händelse som ser ut som en tanken, men jag lutar snarare åt att det här handlar om dålig verklighetsorientering.

Sedan ett antal år ser jag på de svenska statsvetarna mera som i maktens tjänst som narrar än som de med vettiga bidrag till politikanalyserna, med Göteborgsstatsvetarna som undantag. Någon forskare i höjd med från Nordnorge bördige Stein Rokkan frambringar inte svensk statsvetenskap vad beträffar politikforskning. Det går att diskutera skälen till att det blivit så. Klarast tydligt framstår svenskarnas misslyckande på området att de stått helt handfallna för uppkomsten av en folkrörelse som kommer att föra in SD i Rosenbad. Då hjälper det föga att stå och titta på och konstatera i efterhand.