måndag, oktober 05, 2015

Centrifugalkrafterna lär tillta

Efter förra helgens val i Katalonien står det klart att regionen sannolikt kommer att verka för självständighet. Hur långtgående är svårt att säga, men mest intressant i sammanhanget är att de krafter runtom i Europa som vill flytta över makt från nationen till regionerna kommer att få förstärkning av den katalanska rörelsen.

Närmast påverkad av regionaliseringsprocessen i Spanien är självständighetsrörelsen i Skottland. I Sverige kanske skånska självständighets- och autonomikrav lär göra sig gällande i högre omfattning än nu. Men också i norra Sverige.

Norrland uppfyller kriterierna på en av de kategorier den norske statsvetaren och sociologen Stein Rokkan ställde upp på en periferi. Som varande i Europas utkant utan att klämmas mellan andra nationer och regionen är Norrland exempel på var en självständighetsrörelse skulle kunna väckas till liv. Problemet i sammanhanget är dock att de som själva uppfattar sig som "norrlänningar" inte är särskilt många. Epitetet är snarare en utomståendes beteckning om några de har en uppfattning om vad allt det innebär.

Kanske bör därför eventuella självständighetssträvanden i norra Europa kompletteras med en gränsöverskridande tanke, som i första hand förutsätter samarbete mellan norra Sverige och norra Finland. Eller också ta med norra Norge från Tröndelag och uppåt i ett samarbete mellan den tre nordiska länderna i nordligaste Europa. Intresse och glöd i frågan från ansvariga politiker efterlyses.