torsdag, januari 20, 2011

Ingen näringslivssupporter vid Piteå Universitet

En rapport betitlad "Fullbordat faktum" har tagits fram vid Piteå kommun. Författare är Thomas Johansson som jag känner sedan tidigare från studietiden. Ämnet för studien är vindkraftssatsningen i Markbygden i Piteå.

Johansson använder sig av Jürgen Habermas distinktion strategiskt/kommunikativt handlande för att analysera beslutets tillkomst, och inte förvånande blir slutsatsen att detta kom till på ett strategiskt plan genom att de ifrågavarande vindkraftsbolagen använde sig av särskilda medel för att uppnå önskade målsättningar hos regelansvariga myndigheter. Motstående intressen som kunde ha kommit till tals i en mera demokratisk procedur fallerade eftersom kommunikationen med dessa brast mer eller mindre fullständigt.

Så här ser det ut lite överallt numera men något att reagera på i sammanhanget är ändå hur rapporten uppehåller sig vid "bolagen". Det låter nästan som om den goda vindkraften är i färd med att överta den bespottade kärnkraften som hatad energikälla. Hur har det blivit så här? Fungerar ordet industri eller näring som markör för vad som är icke lämpligt eller vad menar rapportförfattaren?

Sedan reagerar jag lite på den rationalistiskt inspirerade teorin ur Habermas handlingsteori som säger att politiska beslut "rimligen skall kunna sägas vara genuint förankrade". Håller inte denna grundbult ihop resonemanget, ja då rasar helt byggnaden som en korthus.

Kanske är Piteå kommun inte riktigt den rätta intellektuella miljön för utredningar av dylikt slag även om självmedvetenheten inte saknas. På kommunens hemsida står att läsa om tjänster som "samhällstrateg" och till och med "kommundoktorander". Ursäkta men får kommuner hålla på med forskning och vad säger reglerna och Högskoleverket om detta?

När allt kommer omkring så är det väl ändå så att ovanstående utblick över det påbörjade vindkraftsäventyret i Markbygden är av ganska överdimensionerat slag. Lite som att sätta en alldeles för liten chaufför bakom en för stor ratt. Ett allmänt intryck är att de lite bortkomna politikerna på lokal nivå fått ett erbjudande de inte kunde tacka nej till och att utredande i ärendet mera syftat till att fylla ut tiden på jobbet för överflödig personal.