måndag, mars 22, 2010

Indoktrineringen i Sverige

Det stöd miljöpartiet för närvarande åtnjuter från medialt håll liknar alltmer styrningen i den förefintliga statunderstödda televisionen och informationen i det gamla östblocket. Att vi nästan kommit dithän i fallet MP beror sannolikt på den mångåriga drillningen i skolorna i namn av miljökunskap. Tankarna går till Göran Palms klassiker.

Maria Wetterstrand hyllas som den möjliga rödgröna statsministerkandidaten av mediaindoktrinörerna trots att så mycket som tio procent i valet inte förmår rubba Sahlins självklara kandidatur. Finns en ickedoktrinär press och television i Sverige? Säkert. Men hur blev public service så här?