måndag, juni 27, 2016

Vad gott kan komma ut av Brexit

Det råder för närvarande någon form av globalt undantagstillstånd efter att britterna i folkomröstning fattat beslut om nej till att fortsätta vara medlemmar i EU. I alla fall bland de "liberaler" som sett Europaprojektet som den ultimata lösningen på de avarter nationalism kan medföra.

Jag  har gått från att vara EU-vänlig till EU-skeptiker eftersom jag alltmer kommit att se på det hela som en klubb exklusiv för politiker, inget för folket. Men jag röstade faktiskt nej 1994 eftersom jag inte tyckte tillräckligt många av mina frågor inför omröstningen gick att besvara då.

Det jag kan se som positivt med britternas utträde (fler länder lär följa efter) är att det kan leda till ett omtag för politiska processer där vanliga medborgare är inbjudna. Mindre av gladiatorkamp, mera av folkrörelse och medborgarinflytande.

Inför folkomröstningen 1994 var debatten starkt färgad av den svenska finanskrisen. Beslut som fattas under press blir sällan bra på sikt. Sannolikt gick Sverige med eftersom "alla andra" gjorde det också, eller åtminstone tyckte en majoritet av väljarna det.

Förre S-statsministern Ingvar Carlsson uttryckte nära inpå omröstningen stöd för EFTA-samarbetet där bland annat Storbritannien ingick. Kanske är det läge för att skaka liv i detta nu. Jag ser inget negativt i att också Sverige lämnar om flera andra f d EFTA-länder också gör det. Låt mandarinerna i EU fortsätta sin verksamhet i en byråkrati som antar bysantinska proportioner men blanda inte in Sverige.