söndag, januari 10, 2016

Luleå sakta på väg mot ljuset


Jul, mellandagar och nyår är inte min högtid riktigt. Strindberg tyckte i sina mest ateistiska stunder att kristendomens införande i Norden innebar att man började fira mörkret istället för ljuset kring midsommartid som var vanligt under hednisk tid.

För oss som bor långt norrut är det mörkt den här tiden på året, och inte bara det. Det är riktigt mörkt. Det är så korta dagar med ljus att livet mera handlar om att gå och vänta på att polarnatten ska inträda än att glädjas åt den lilla stund gatubelysningen inte är tänd under dagen.

Om vägbanken på bilden ovan följes rakt fram nås platsen där det sund var beläget som skiljde Brändö från det större Porsölandet in på 1400-talet. Det var dit bönder åkte in med sina varor som lastades om på så kallade haxar, ett slags mini-galeaser, som sedan förde dessa ut på den större marknaden längre ned i Östersjöområdet. Eftersom Brändö i de allra tidiga dokumenten benämnes Berendtzö, antagligen härledd ur tyskans Bernhard, förefaller det inte osannolikt att ön fått sitt äldsta namn från en representant från Hansan som antagligen var bosatt där. Hansan var involverad i så gott som all handel i Nordeuropa under 1300-talet i synnerhet så varför skulle de inte ha haft en agentur placerad i Norrbotten också.

Ovanstående historietolkning lär möta en del invändningar, men jag vågar mig ändå på att lansera ett förslag: byt namn på Luleå till Brändö, som var den plats ortsborna tidigt uppfattade den som där staden förlades efter flytten från nuvarande Gammelstad 1649. Jag har nämligen så länge jag kan minnas tyckt att de där älvarna med namn från samiskan hört dåligt samman med ortnamnen i kustområdet såväl på västra som östra sidan av Bottenviken. De är utifrån hämtade benämningar som har föga att göra med hur de första bosättarna med tiden uppfattade namnen på sina boningsplatser.

I Nordnorge finns Tromsö och Bodö, som företer likheter med kuststäderna i Bottenviksområdet inte bara storleksmässigt. Inget tal där om att namnge städerna efter inlandsföreteelser. Namnet Brändö på Luleå skulle också kunna lindra några av de storstadsförhoppningar som rör sig i huvudena på kommunens styrande. Ta det hela till en lägre hanterbar nivå så att säg. Ber att få återkomma i ämnet.