söndag, februari 26, 2017

Det börjar lukta Stålverk 80-dröm lång väg

Gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala ska enligt medieuppgifter igår kanske snart dra igång. Detta med hänvisning till de höga malmpriser som råder för dagen. Att priset på malm fluktuerar kraftigt och just var anledningen till att hela projektet havererade för några år sedan verkar inte föresväva kommentatorerna. Ej heller har de lyssnat till nationalekonomer vid Luleå Tekniska Universitet som i ett tidigt skede framhöll risken med gruvsatsningar när gruvyran i Pajala satte igång. För detta har Luleåekonomerna bland annat fått stöd av industrimannen Carl Bennet som också påpekat med vilka oerhörda risker gruvprojekt är förenade.

Ni får ursäkta mig, men det här börjar lukta Stålverk 80-dröm lång väg. Även detta projekt närdes långt efter att det slutligen kapsejsat 1976 av sosselöften att snart skulle bygget av verket återupptas. I förnärvarande Pajalafall har den numera mer eller mindre detroniserade kraft som kallas socialdemokrati skickat ut medarbetaren Anders Sundström att prata för partiets räkning i frågan. Vad som inte framgår av Sundströms uttalanden igår är om han på något sätt är engagerad i det hela för personlig vinning, dvs har för avsikt att börja maktspela igen enligt liknande modell som gjorde att han blev utkastad ur Swedbank styrelse för knappt ett år sedan. Ej heller om det bara var någon kommentar han lämnade till en lokal journalist med anledning av att han befann sig i Luleå för att prata om Norrbotniabanan, vars förverkligande inte verkar komma igång under innevarande mandatperiod på grund av brist på pengar och politiskt motstånd.